9.6.2016

CHYTRÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

zivprostr

Jedním ze základních znaků Smart City je snaha o zlepšení stavu životního prostředí. Tyto procesy se prolínají se všemi ostatními body Smart City. Využitím moderních technologií uvnitř města je možné měřit kvalitu ovzduší, vody, světelného znečištění a mnoho dalších informací. Instalací chytrých odpadkových košů a podzemních kontejnerů se dá docílit efektivnějšího svozu odpadu. Důležitým aspektem je vzdělávání lidí, vedení a motivace k šetrnému přístupu. Recyklace, chytré využívání obnovitelných zdrojů, snižování emisí CO2 – To vše a mnoho dalšího se dá zahrnout pod pojem Smart Environment.

 

 

Aktuálně pro vás připravujeme podrobnosti…