Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se po vzoru města přihlásila ke koncepci Smart City

Předposlední březnový den se na akademické půdě v Pardubicích nesl v duchu odstartování nové ,,chytré“ spolupráce. Fakulta elektrotechniky a informatiky se totiž oficiálně přihlásila ke koncepci Smart City. Na pilotním projektu Smart City Pardubice 2020 bude spolupracovat s městem prostřednictvím organizace SMART CITY POINT (SCP).

Dva rychlé podpisy memoranda, potřesení rukou a nová spolupráce může začít. V úterý ráno se v prostorách fakulty setkali nejvyšší zástupci obou institucí, tedy děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Simeon Karamazov a ředitel SCP Tomáš Krátký, kteří tak oficiálně stvrdili spolupráci, jejímž cílem je pozvednou město Pardubice na piedestal mezi českými Smart Cities.

,,Za spolupráci s fakultou a panem profesorem jsme skutečně rádi. Od začátku jsme avizovali, že do tak náročného úkolu, jako je tvorba a následná realizace koncepce Smart City v Pardubicích, chceme akademickou sféru přivést.“ uvedl Tomáš Krátký. Ten si od spolupráce s univerzitou slibuje nejen přísun mladých schopných lidí do pilotního projektu, ale také určitý druh pobídky pro studenty. ,,Například na univerzitě ve Vídni se nově otevřel obor Smart Cities, což u nás zatím není. Organizace SCP chce tuto mezeru částečně nahradit a dát studentům možnost zapojit se v této perspektivní oblasti. Ať už formou stáží u našich významných soukromoprávních partnerů, nebo například formou nabídky témat na bakalářské či diplomové práce.“

Aby byla kooperace mezi oběma institucemi efektivní, fakulta vyšle svého zástupce do Správní rady SCP a bude tak spolupráci od začátku koordinovat. Tím zástupcem bude právě samotný děkan fakulty, profesor Simeon Karamazov, který k nové spolupráci dodal: ,,Spolupráce na projektu Smart Cities v Pardubicích umožní akademikům i studentům fakulty podílet se na vývoji a aplikaci moderních myšlenek a přístupů v praxi. Uplatnění výsledků vědy a výzkumu v reálném světě je velká výzva a Fakulta elektrotechniky a informatiky ji ráda přijímá. Máme v této oblasti již řadu zkušeností.“

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *